خانه / آب و هوای شهرهای استان / آب وهوای بانسنت کنارک

آب وهوای بانسنت کنارک

صاف
در حال حاضر
23°
صاف
Today is forecast to be Much Warmer than yesterday.
صاف
فردا 11/16 0%
حداکثر 30° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا 11/16 0%
حداکثر 30° / حداقل 22°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 11/17 0%
حداکثر 31° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه 11/17 0%
حداکثر 31° / حداقل 23°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه 11/18 0%
حداکثر 31° / حداقل 22°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 31سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 11/18 0%
حداکثر 31° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه 11/19 0%
حداکثر 29° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه 11/19 10%
حداکثر 29° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 11/20 0%
حداکثر 29° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
رخ دادن توفانهاى تندرى
سه شنبه 11/20 30%
حداکثر 29° / حداقل 22°
رخ دادن توفانهاى تندرى
نیمه ابری، احتمال توفان تندری. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 30%.

درباره ی محمد حنیف چاه

همچنین ببینید

آب وهوای پزم

کنارک تیاب فردا 11/16 0% حداکثر 30° / حداقل 22° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *