خانه / آب و هوای شهرهای استان / آب وهوای بانسنت کنارک

آب وهوای بانسنت کنارک

صاف
در حال حاضر
18°
صاف
Today is forecast to be Much Warmer than yesterday.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 22° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 22° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 22° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 22° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 23° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 23° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 24° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 24° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 01/25 0%
حداکثر 23° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 01/25 0%
حداکثر 23° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. جنوب غرب وزش باد و تغییر سرعت آن شمال شمال غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.

درباره ی محمد حنیف چاه

همچنین ببینید

آب وهوای پزم

کنارک تیاب فردا 01/21 0% حداکثر 22° / حداقل 13° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *