آب وهوای پزم

کنارک تیاب

صاف
يكشنبه 01/20 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 22° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 23° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 24° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 24° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.

کنارک تیاب

صاف
در حال حاضر
19°
صاف
صاف
يكشنبه 01/20 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس.
صاف
يكشنبه 01/20 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 22° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 22° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 23° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 23° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 24° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 24° / حداقل 17°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 24° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 24° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

درباره ی محمد حنیف چاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *