آب وهوای پزم

کنارک تیاب

بیشتر ابری
فردا 03/27 0%
حداکثر 26° / حداقل 22°
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
پنج شنبه 03/28 10%
حداکثر 28° / حداقل 22°
نيم ابرى
ابری. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 03/29 0%
حداکثر 29° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 03/30 0%
حداکثر 29° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 03/31 0%
حداکثر 29° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.

کنارک تیاب

بیشتر ابری
در حال حاضر
23°
بیشتر ابری
Today is forecast to be Much Warmer than yesterday.
بیشتر ابری
فردا 03/27 0%
حداکثر 26° / حداقل 22°
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا 03/27 10%
حداکثر 26° / حداقل 22°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
پنج شنبه 03/28 10%
حداکثر 28° / حداقل 22°
نيم ابرى
ابری. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
پنج شنبه 03/28 20%
حداکثر 28° / حداقل 22°
نيم ابرى
ابری. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 03/29 0%
حداکثر 29° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 03/29 0%
حداکثر 29° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 03/30 0%
حداکثر 29° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 03/30 0%
حداکثر 29° / حداقل 22°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 03/31 0%
حداکثر 29° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 03/31 0%
حداکثر 29° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 24سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.

درباره ی محمد حنیف چاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *