خانه / آب و هوای شهرهای استان / آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای 7روز اینده لیردف

صاف
در حال حاضر
16°
صاف
Today is forecast to be Much Warmer than yesterday.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 24° / حداقل 11°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا 01/21 0%
حداکثر 24° / حداقل 11°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 23° / حداقل 13°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 01/22 0%
حداکثر 23° / حداقل 13°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 13سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 24° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه 01/23 0%
حداکثر 24° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 25° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 01/24 0%
حداکثر 25° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 01/25 0%
حداکثر 24° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 01/25 10%
حداکثر 24° / حداقل 14°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 01/26 0%
حداکثر 25° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 01/26 10%
حداکثر 25° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 01/27 0%
حداکثر 25° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 01/27 0%
حداکثر 25° / حداقل 16°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

درباره ی محمد حنیف چاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *