خانه / آب و هوای شهرهای استان / آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای 7روز اینده لیردف

صاف
در حال حاضر
22°
صاف
Today is forecast to be Much Warmer than yesterday.
صاف
فردا 11/16 0%
حداکثر 32° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا 11/16 0%
حداکثر 32° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 11/17 0%
حداکثر 32° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 11/17 0%
حداکثر 32° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه 11/18 0%
حداکثر 33° / حداقل 21°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 33سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 11/18 0%
حداکثر 33° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه 11/19 0%
حداکثر 31° / حداقل 20°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه 11/19 0%
حداکثر 31° / حداقل 20°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه 11/20 0%
حداکثر 30° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
توفان تندرى
سه شنبه 11/20 50%
حداکثر 30° / حداقل 21°
توفان تندرى
توفان های تندری اواخر شب. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر. احتمال بارش باران 50%.
صاف
چهارشنبه 11/21 10%
حداکثر 28° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه 11/21 10%
حداکثر 28° / حداقل 21°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 11/22 0%
حداکثر 28° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه 11/22 10%
حداکثر 28° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

درباره ی محمد حنیف چاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *