خانه / آب و هوای شهرهای استان / آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای 7روز اینده لیردف

بیشتر ابری
در حال حاضر
23°
بیشتر ابری
Today is forecast to be Much Warmer than yesterday.
نيم ابرى
فردا 03/27 0%
حداکثر 30° / حداقل 22°
نيم ابرى
ابری. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا 03/27 10%
حداکثر 30° / حداقل 22°
ابرهاى پراكنده
صافی شبانگاهی آسمان. کمینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
پنج شنبه 03/28 10%
حداکثر 28° / حداقل 20°
نيم ابرى
ابری. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه 03/28 0%
حداکثر 28° / حداقل 20°
ابرهاى پراكنده
صافی شبانگاهی آسمان. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 03/29 0%
حداکثر 30° / حداقل 19°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. غرب وزش باد با سرعت 10 به 15 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 25 به 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه 03/29 0%
حداکثر 30° / حداقل 19°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 03/30 0%
حداکثر 30° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شمال شمال غربی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه 03/30 0%
حداکثر 30° / حداقل 21°
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه 03/31 0%
حداکثر 32° / حداقل 23°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه 03/31 0%
حداکثر 32° / حداقل 23°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه 04/01 0%
حداکثر 34° / حداقل 25°
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شمال شمال غربی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
بیشتر ابری
دوشنبه 04/01 0%
حداکثر 34° / حداقل 25°
بیشتر ابری
غالباً ابری. کمینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
بیشتر ابری
سه شنبه 04/02 0%
حداکثر 35° / حداقل 26°
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 35سیلسیوس. شمال شمال غربی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه 04/02 0%
حداکثر 35° / حداقل 26°
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.

درباره ی محمد حنیف چاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *