خانه / آب و هوای شهرهای استان

آب و هوای شهرهای استان

آب و هوای ۷روز آینده میناب هرمزگان

میناب هرمزگان چهارشنبه 03/27 0% بیشتر ابری غالباً ابری. بیشینه 91فارنهایت. وزش باد شرق جنوب شرقی از 5 تا 10 مایل در ساعت. پنجشنبه 03/28 0% بیشتر ابری غالباً ابری. بیشینه 93فارنهایت. سرعت باد شمال شمال شرقی از 5 تا 10 مایل در ساعت، تغییر به غرب و افزایش به …

ادامه نوشته »

آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای 7روز اینده لیردف در حال حاضر 23° بیشتر ابری Today is forecast to be Much Warmer than yesterday. فردا 03/27 0% حداکثر 30° / حداقل 22° نيم ابرى ابری. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. فردا 03/27 10% حداکثر 30° / حداقل …

ادامه نوشته »

آب وهوای سندرک

کنارک تیاب در حال حاضر 23° بیشتر ابری Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday. فردا 03/27 20% حداکثر 29° / حداقل 20° ابرهاى پراكنده ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. فردا …

ادامه نوشته »

آب وهوای بیاهی

کنارک تیاب فردا 03/27 0% حداکثر 27° / حداقل 23° نيم ابرى ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. پنج شنبه 03/28 20% حداکثر 26° / حداقل 22° نيم ابرى ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی …

ادامه نوشته »

آب وهوای پزم

کنارک تیاب فردا 03/27 0% حداکثر 26° / حداقل 22° بیشتر ابری غالباً ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. پنج شنبه 03/28 10% حداکثر 28° / حداقل 22° نيم ابرى ابری. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا …

ادامه نوشته »

آب وهوای بانسنت کنارک

در حال حاضر 23° بیشتر ابری Today is forecast to be Much Warmer than yesterday. فردا 03/27 0% حداکثر 27° / حداقل 23° بیشتر ابری غالباً ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. فردا 03/27 10% حداکثر 27° / حداقل 23° ابرهاى …

ادامه نوشته »

آب وهوای کهیر کنارک

Weather Forecast در حال حاضر نيم ابرى Today is forecast to be Much Warmer than yesterday. فردا 03/27 0% نيم ابرى ابری. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. فردا 03/27 0% بیشتر ابری غالباً ابری. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی …

ادامه نوشته »

آب و هوای کنارک

Weather Forecast فردانيم ابرى0%Weather Forecast فردا 03/27 0% حداکثر 27° / حداقل 23° نيم ابرى ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. پنج شنبه 03/28 20% حداکثر 27° / حداقل 22° نيم ابرى ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از …

ادامه نوشته »

آب و هوای جاسک

Weather Forecast 23° C ابرهاى پراكنده Weather Forecast امروز 03/27 10% نيم ابرى ابری. بیشینه 32سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. فردا 03/28 0% نيم ابرى ابری. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر …

ادامه نوشته »

آب و هوای خاش

Weather Forecast ۱۷° C صاف Weather Forecast سه شنبه ۱۱/۲۲ ۰% صاف عمدتاً صاف. کمینه -۲سیلسیوس. فردا ۱۱/۲۳ ۰% ابرهاى پراکنده نیمه ابری. بیشینه ۱۳سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر فی ساعت. پنج شنبه ۱۱/۲۴ ۰% صاف عمدتاً صاف. بیشینه ۱۱سیلسیوس. وزش باد شمال شمال …

ادامه نوشته »