خانه / آب و هوای شهرهای استان

آب و هوای شهرهای استان

آب و هوای ۷روز آینده میناب هرمزگان

میناب هرمزگان دوشنبه 01/21 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 77فارنهایت. وزش باد شمال شمال غربی از 5 تا 10 مایل در ساعت. سه شنبه 01/22 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 75فارنهایت. وزش باد جنوب از 5 تا 10 مایل در ساعت. چهارشنبه 01/23 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 77فارنهایت. وزش …

ادامه نوشته »

آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای 7روز اینده لیردف در حال حاضر 16° صاف Today is forecast to be Much Warmer than yesterday. فردا 01/21 0% حداکثر 24° / حداقل 11° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. فردا 01/21 0% حداکثر 24° / حداقل 11° …

ادامه نوشته »

آب وهوای سندرک

کنارک تیاب در حال حاضر 18° صاف Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday. فردا 01/21 0% حداکثر 24° / حداقل 8° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. فردا 01/21 0% حداکثر 24° / حداقل …

ادامه نوشته »

آب وهوای بیاهی

کنارک تیاب فردا 01/21 0% حداکثر 24° / حداقل 14° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. سه شنبه 01/22 0% حداکثر 23° / حداقل 16° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از …

ادامه نوشته »

آب وهوای پزم

کنارک تیاب يكشنبه 01/20 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس. فردا 01/21 0% حداکثر 22° / حداقل 14° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت. سه شنبه 01/22 0% حداکثر 23° / حداقل …

ادامه نوشته »

آب وهوای بانسنت کنارک

در حال حاضر 19° صاف يكشنبه 01/20 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس. يكشنبه 01/20 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. فردا 01/21 0% حداکثر 22° / حداقل 14° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و …

ادامه نوشته »

آب وهوای کهیر کنارک

Weather Forecast در حال حاضر صاف يكشنبه 01/20 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 11سیلسیوس. يكشنبه 01/20 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. فردا 01/21 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر …

ادامه نوشته »

آب و هوای کنارک

Weather Forecast فرداصاف0%Weather Forecast فردا 01/21 0% حداکثر 24° / حداقل 14° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. سه شنبه 01/22 0% حداکثر 23° / حداقل 16° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب …

ادامه نوشته »

آب و هوای جاسک

Weather Forecast 20° C صاف Weather Forecast يكشنبه 01/20 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 9سیلسیوس. فردا 01/21 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. سه شنبه 01/22 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا …

ادامه نوشته »

آب و هوای خاش

Weather Forecast ۱۷° C صاف Weather Forecast سه شنبه ۱۱/۲۲ ۰% صاف عمدتاً صاف. کمینه -۲سیلسیوس. فردا ۱۱/۲۳ ۰% ابرهاى پراکنده نیمه ابری. بیشینه ۱۳سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر فی ساعت. پنج شنبه ۱۱/۲۴ ۰% صاف عمدتاً صاف. بیشینه ۱۱سیلسیوس. وزش باد شمال شمال …

ادامه نوشته »