خانه / آب و هوای شهرهای استان

آب و هوای شهرهای استان

آب و هوای ۷روز آینده میناب هرمزگان

میناب هرمزگان جمعه 11/16 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 96فارنهایت. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 10 به 15 مایل در ساعت. شنبه 11/17 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 98فارنهایت. غرب جنوب غربی وزش باد با سرعت 5 به 10 مایل در ساعت، و افزایش سرعت …

ادامه نوشته »

آب وهوای ۷روز آینده لیردف

آب وهوای 7روز اینده لیردف در حال حاضر 22° صاف Today is forecast to be Much Warmer than yesterday. فردا 11/16 0% حداکثر 32° / حداقل 21° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. فردا …

ادامه نوشته »

آب وهوای سندرک

کنارک تیاب در حال حاضر 22° صاف Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday. فردا 11/16 0% حداکثر 32° / حداقل 19° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. فردا 11/16 0% حداکثر 32° / حداقل 19° ابرهاى …

ادامه نوشته »

آب وهوای بیاهی

کنارک تیاب فردا 11/16 0% حداکثر 30° / حداقل 22° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. شنبه 11/17 0% حداکثر 30° / حداقل 24° ابرهاى پراكنده نیمه ابری. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب از …

ادامه نوشته »

آب وهوای پزم

کنارک تیاب فردا 11/16 0% حداکثر 30° / حداقل 22° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. شنبه 11/17 0% حداکثر 31° / حداقل 23° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب از …

ادامه نوشته »

آب وهوای کهیر کنارک

Weather Forecast در حال حاضر صاف Today is forecast to be Much Warmer than yesterday. فردا 11/16 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. فردا 11/16 0% صاف عمدتاً صاف. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد …

ادامه نوشته »

آب و هوای کنارک

Weather Forecast فرداصاف0%Weather Forecast فردا 11/16 0% حداکثر 29° / حداقل 23° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. شنبه 11/17 0% حداکثر 30° / حداقل 24° صاف عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب …

ادامه نوشته »

آب و هوای جاسک

Weather Forecast 25° C صاف Weather Forecast فردا 11/16 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. شنبه 11/17 0% صاف عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. …

ادامه نوشته »

آب و هوای خاش

Weather Forecast ۱۷° C صاف Weather Forecast سه شنبه ۱۱/۲۲ ۰% صاف عمدتاً صاف. کمینه -۲سیلسیوس. فردا ۱۱/۲۳ ۰% ابرهاى پراکنده نیمه ابری. بیشینه ۱۳سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر فی ساعت. پنج شنبه ۱۱/۲۴ ۰% صاف عمدتاً صاف. بیشینه ۱۱سیلسیوس. وزش باد شمال شمال …

ادامه نوشته »