خانه / بایگانی برچسب: بارش ایرانشهر

بایگانی برچسب: بارش ایرانشهر

آب و هوای ایرانشهر

Weather Forecast 19° C صاف Weather Forecast دوشنبهصافحداکثر 25°/حداقل 7°0%دوشنبهصافحداکثر 25°/حداقل 7°0%فرداصافحداکثر 26°/حداقل 7°0%فرداصافحداکثر 26°/حداقل 7°0%چهارشنبهصافحداکثر 23°/حداقل 6°0%چهارشنبهصافحداکثر 23°/حداقل 6°0%پنج شنبهصافحداکثر 23°/حداقل 8°0%پنج شنبهصافحداکثر 23°/حداقل 8°0%جمعهصافحداکثر 26°/حداقل 7°0%جمعهصافحداکثر 26°/حداقل 7°0%شنبهصافحداکثر 23°/حداقل 7°0%شنبهصافحداکثر 23°/حداقل 7°0%یکشنبهصافحداکثر 22°/حداقل 7°0%یکشنبهصافحداکثر 22°/حداقل 7°0%دوشنبهصافحداکثر 22°/حداقل 8°0%دوشنبهصافحداکثر 22°/حداقل 8°0%سه شنبهصافحداکثر 23°/حداقل 8°0%سه شنبهصافحداکثر 23°/حداقل 8°10%چهارشنبهصافحداکثر 22°/حداقل 6°0%چهارشنبهصافحداکثر …

ادامه نوشته »